Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja-planowane-zamowienia-publiczne-2021

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy działając na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym: 

plan-postepowan-na-rok-2020

plan-postepowan-na-rok-2019


Plan postępowań na rok 2018
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

1. Udział w 39 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
The Centre International de Créations Théâtrales (C.I.C.T.)
37 Bis, boulevard de la Chapelle
75010 Paris, France
Warszawa, 2019-02-28

2. Udział w 39 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
Via della Pergola 12/32, 
50121, Firenze, Italy
Warszawa, 2019-02-28

3. Świadczenie usług hotelarskich związanych z organizacją 39 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 
LIM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 
Warszawa, 2019-03-12 

______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

1. Udział w 38 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 
i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
Agencją Artystyczną DUO 
Warszawa, 2018-04-29 

2. Świadczenie usług hotelarskich wraz ze śniadaniem związanych z organizacją 38 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 
i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 
LIM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 
Warszawa, 2018-05-15 


______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 37 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 

1. Agencją Artystyczną DUO 
2. State Theatre of Nations (Rosja) 

Warszawa, 2017-04-12 


______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz 907 z późn. zm) informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 36 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 

1. Lithuanian National Drama Theatre (Litwa) 
2. Nationaltheatret as (Norwegia) 
3. Teatr Polski we Wrocławiu 

Warszawa, 2016-04-07 

______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz 907 z późn. zm) informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 35 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 

1. Teatrem Polskim we Wrocławiu 
2. Agencja Artystyczna DUO 

Warszawa, 2015-03-20
Aktualnie Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy nie prowadzi naboru na wolne stanowiska pracy.
 
 • Fundusz Wsparcia Kultury

  Bardzo nam miło poinformować, że Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy dnia 18.12.2020 otrzymał wsparcie z Funduszu Wsparcia Kultury, ze środków wsparcia dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Warszawa 18.12.2020
  fwk-logo
   
 • Dotacje Ministra Kultury w 2020

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2020.

  Bardzo nam miło poinformować, że 2 projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury na rok 2020:
  1) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "40. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 150 tys zł
  2) w kategorii Rozwój infrastruktury kultury - zadanie: "Dostosowanie Teatru Dramatycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - kontynuacja zakupu wyposażenia" - kwota dofinansowania 100 tys zł.

  Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 09.04.2020

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Dotacje Ministra Kultury w 2019

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2019.

  Bardzo nam miło poinformować, że 2 projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury na rok 2019:
  1) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "39. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 300 tys zł
  2) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "Monograficzna wystawa jubileuszowa z okazji 70-lecia Teatru Dramatycznego" - kwota dofinansowania 100 tys zł

  Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 26.04.2019

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Dofinansowanie unijne - RPO WM

  W wyniku współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Miasta st. Warszawy - Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzyma dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę ok. 3 mln zł w latach 2017-2018. 

  Wspólny projekt złożony w konkursie w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy” został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie jako 6 najlepszy projekt. Lista wyników naboru dostępna na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-poprawa-dostepnosci-do-zasobow-kultury-poprzez-ich-rozwoj-i-efektywne-wykorzystanie/.

  Projekt objął swoim zakresem 3 główne zadania inwestycyjne, tj:
  ·         Zadanie 1: Modernizacja scen Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy
  ·         Zadanie 2: Zakup wyposażenia dla Sceny Dużej Teatru Powszechnego im. Z. Hubnera w Warszawie
  ·         Zadanie 3: Zakup wyposażenia dla Sali Widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury

  Realizację modernizacji Sceny im. G. Holoubka oraz Sceny im. H. Mikołajskiej Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy rozpocznie już w sierpniu 2017. 
  Zakres prac w ramach projektu, które wykonuje Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy obejmuje poniższe zadania:
  1. Wymiana konstrukcji stropu nad Małą sceną im. Haliny Mikołajskiej
  2. Modernizacja akustyki Sceny im. G. Holoubka
  3. Dostosowanie pomieszczeń Teatru Dramatycznego oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb os. niepełnosprawnych w tym przebudowa pomieszczeń pod łazienki dla widzów Małej sceny na V kondygnacji budynku
  4. Wymiana podłogi Sceny im. G. Holoubka
  5. Remont 16 szt. sztankietów elektrycznych Sceny im. G. Holoubka
  6. Wymiana podłogi  Sceny im. H. Mikołajskiej
  7. Modernizacja widowni Sceny im. H. Mikołajskiej
  8. System elektronicznej wypożyczalni archiwalnych rekwizytów i mebli
  9. Dostosowanie widowni sceny teatru im. H. Mikołajskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych słuchowo - pętla indukcyjna
  10. Dostosowanie strony internetowej teatru do potrzeb osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz seniorów.

  logo-ue
 • Dotacje Ministra Kultury w 2018

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2018.

  Bardzo nam miło poinformować, że 3 projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury na rok 2018:
  1) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "38. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 300 tys zł
  2) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "XVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu" - kwota dofinansowania 50 tys zł
  3) w kategorii Rozwój infrastruktury kultury - zadanie "Dostosowanie Sceny im. H.Mikołajskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - zakup wypodażenia" - kwota dofinansowania 60 tys zł.

  Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 18.05.2018

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
   

Partnerzy

strony www strony www strony www strony www