Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 220/2024 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 2 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka

Akty:
0220_0202.docx

Załączniki:
0220_0202zal.docx
0220_0202zal_zal1-4.docx

Źródło informacji:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B2D36F0B-8D4D-4B72-BA6A-0A701255F3B3,frameless.htm
Schemat organizacyjny Teatru Dramatycznego z dnia 28.01.2020:

schemat-2020 (jpg)


 
Na dzień 06.05.2022 Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy planuje udzielenie poniższych zamówień publicznych:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy zamieszcza plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym: 

Plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2021

plan-postepowan-na-rok-2020

plan-postepowan-na-rok-2019


Plan postępowań na rok 2018
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka, Plac Defilad 1, (Pałac Kultury i Nauki), informuje o udzielanym zamówieniu publicznym zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach równych lub wyższych od 130.000 zł, a niższych od wartości progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot udzielanego zamówienia stanowi prezentacja spektakli z repertuaru Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie "Genialna przyjaciółka" w reż. Eweliny Marciniak (dwukrotnie) i "Pewnego długiego dnia" w reż. Luka Percevala (dwukrotnie) na 44 Warszawskich Spotkaniach Teatralnych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 11.03.2024 r.
------------------
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka z siedzibą w Warszawie, 00-901 Warszawa, informuje o udzielonym zamówieniu publicznym zgodnie  z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach równych lub wyższych od 130.000 zł, a niższych od wartości progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot udzielonego zamówienia stanowi świadczenie usługi kulturalnej polegającej na prezentacji spektaklu teatralnego pod nazwą: „1989” autorstwa Marcina Napiórkowskiego, Katarzyny Szyngiery i Mirosława Wlekłego w reżyserii Katarzyny Szyngiery w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r.
Zamówienie zostało udzielone 19 maja 2023 r. Wykonawcy Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  z siedzibą w Krakowie, Plac Św. Ducha 1, 31-023 Kraków.

Warszawa 2023-05-30
------------------
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka z siedzibą w Warszawie, 00-901 Warszawa, informuje o udzielonym zamówieniu publicznym zgodnie  z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach równych lub wyższych od 130.000 zł, a niższych od wartości progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot udzielonego zamówienia stanowi świadczenie usługi kulturalnej polegającej na prezentacji spektaklu teatralnego pod nazwą: „Ale z naszymi umarłymi” autorstwa Jacka Dehnela w reżyserii Marcina Libera w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r. w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r.
Zamówienie zostało udzielone 23 maja 2023 r. Wykonawcy Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, adres: ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce.

Warszawa 2023-05-30
------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, informuje o udzielanym zamówieniu publicznym zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach równych lub wyższych od 130.000 zł, a niższych od wartości progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot udzielanego zamówienia stanowi świadczenie usługi kulturalnej polegającej na prezentacji spektaklu teatralnego pod nazwą: „Ale z naszymi umarłymi” autorstwa Jacka Dehnela w reżyserii Marcina Libera w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 2023-05-18
------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, informuje o udzielanym zamówieniu publicznym zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach równych lub wyższych od 130.000 zł, a niższych od wartości progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot udzielanego zamówienia stanowi świadczenie usługi kulturalnej polegającej na prezentacji spektaklu teatralnego pod nazwą: „1989” autorstwa Marcina Napiórkowskiego, Katarzyny Szyngiery i Mirosława Wlekłego w reżyserii Katarzyny Szyngiery w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 2023-05-18
------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 informuje o udzielnym zamówieniu zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2320 z późn. zm.),  w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 42 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych, informuje o umowie na wykonanie zamówienia z:
Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, Plac Św. Ducha 1, 31-023 Kraków
Warszawa, 2022-05-04

------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 informuje o udzielnym zamówieniu zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. , poz. 2019, ze zm.) w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 41 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych, informuje o umowie na wykonanie zamówienia z:
Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej  z siedzibą w Krakowie 
ul. Jagiellońska 5
31-010 Kraków
Warszawa, 2021-05-26

---------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

1. Udział w 39 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
The Centre International de Créations Théâtrales (C.I.C.T.)
37 Bis, boulevard de la Chapelle
75010 Paris, France
Warszawa, 2019-02-28

2. Udział w 39 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
Via della Pergola 12/32, 
50121, Firenze, Italy
Warszawa, 2019-02-28

3. Świadczenie usług hotelarskich związanych z organizacją 39 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 
LIM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 
Warszawa, 2019-03-12 

______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

1. Udział w 38 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 
i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
Agencją Artystyczną DUO 
Warszawa, 2018-04-29 

2. Świadczenie usług hotelarskich wraz ze śniadaniem związanych z organizacją 38 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 
i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 
LIM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 
Warszawa, 2018-05-15 


______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 37 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 

1. Agencją Artystyczną DUO 
2. State Theatre of Nations (Rosja) 

Warszawa, 2017-04-12 


______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz 907 z późn. zm) informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 36 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 

1. Lithuanian National Drama Theatre (Litwa) 
2. Nationaltheatret as (Norwegia) 
3. Teatr Polski we Wrocławiu 

Warszawa, 2016-04-07 

______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz 907 z późn. zm) informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 35 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 

1. Teatrem Polskim we Wrocławiu 
2. Agencja Artystyczna DUO 

Warszawa, 2015-03-20
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka aktualnie nie prowadzi naboru na wolne stanowiska pracy.
Polityka Prywatności w Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka

Zarzadzenie nr 5-2022 - Polityka prywatnosci
p.o. Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka
Mariusz Guglas
tel.: 721 22 33 45
[email protected]

Główna Księgowa
Katarzyna Parzys
[email protected]
 
 • Dotacje Ministra Kultury w 2024

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2024.

  Bardzo nam miło poinformować, że poniższe projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2024:
  1) w Programie: Teatr - zadanie: "44. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 150 tys zł
  2) w Programie: Infrastruktura kultury - zadanie: "Kontynuacja dostosowania scen Teatru Dramatycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - zakup wyposażenia" - kwota dofinansowania 120 tys zł

  Zadania dofinansowano ze środków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 04.03.2024

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Rezydencje Artystyczne. Białoruś i Ukraina. 2022

  Niniejszym informujemy, że Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy.

  Warszawa 29.04.2022
  MKiDN_kolor logo rezydencje
 • Dotacja Ministra Kultury w 2022

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2022.

  Bardzo nam miło poinformować, że poniższe projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegona na rok 2022:
  1) w Programie: Teatr - zadanie: "42. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 185 tys zł
  2) w Programie: Infrastruktura kultury - zadanie: "Kontynuacja dostosowania scen Teatru Dramatycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - zakup wyposażenia" - kwota dofinansowania 55 tys zł

  Zadania dofinansowano ze środków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 25.04.2022

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Dotacje Ministra Kultury w 2021

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w roku 2021.

  Bardzo nam miło poinformować, że wg aktualnych informacji poniższy projekt realizowany przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu​ na rok 2021:
  1) w Programie: Teatr - zadanie: "41. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 150 tys zł

  Zadania dofinansowano ze środków Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu​ pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 26.05.2021

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Fundusz Wsparcia Kultury

  Bardzo nam miło poinformować, że Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy dnia 18.12.2020 otrzymał wsparcie z Funduszu Wsparcia Kultury, ze środków wsparcia dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Warszawa 18.12.2020
  fwk-logo
   
 • Dotacje Ministra Kultury w 2020

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2020.

  Bardzo nam miło poinformować, że 2 projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury na rok 2020:
  1) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "40. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 150 tys zł
  2) w kategorii Rozwój infrastruktury kultury - zadanie: "Dostosowanie Teatru Dramatycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - kontynuacja zakupu wyposażenia" - kwota dofinansowania 100 tys zł.

  Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 09.04.2020

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Dotacje Ministra Kultury w 2019

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2019.

  Bardzo nam miło poinformować, że 2 projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury na rok 2019:
  1) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "39. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 300 tys zł
  2) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "Monograficzna wystawa jubileuszowa z okazji 70-lecia Teatru Dramatycznego" - kwota dofinansowania 100 tys zł

  Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 26.04.2019

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Dofinansowanie unijne - RPO WM

  W wyniku współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Miasta st. Warszawy - Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzyma dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę ok. 3 mln zł w latach 2017-2018. 

  Wspólny projekt złożony w konkursie w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy” został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie jako 6 najlepszy projekt. Lista wyników naboru dostępna na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-poprawa-dostepnosci-do-zasobow-kultury-poprzez-ich-rozwoj-i-efektywne-wykorzystanie/.

  Projekt objął swoim zakresem 3 główne zadania inwestycyjne, tj:
  ·         Zadanie 1: Modernizacja scen Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy
  ·         Zadanie 2: Zakup wyposażenia dla Sceny Dużej Teatru Powszechnego im. Z. Hubnera w Warszawie
  ·         Zadanie 3: Zakup wyposażenia dla Sali Widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury

  Realizację modernizacji Sceny im. G. Holoubka oraz Sceny im. H. Mikołajskiej Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy rozpocznie już w sierpniu 2017. 
  Zakres prac w ramach projektu, które wykonuje Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy obejmuje poniższe zadania:
  1. Wymiana konstrukcji stropu nad Małą sceną im. Haliny Mikołajskiej
  2. Modernizacja akustyki Sceny im. G. Holoubka
  3. Dostosowanie pomieszczeń Teatru Dramatycznego oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb os. niepełnosprawnych w tym przebudowa pomieszczeń pod łazienki dla widzów Małej sceny na V kondygnacji budynku
  4. Wymiana podłogi Sceny im. G. Holoubka
  5. Remont 16 szt. sztankietów elektrycznych Sceny im. G. Holoubka
  6. Wymiana podłogi  Sceny im. H. Mikołajskiej
  7. Modernizacja widowni Sceny im. H. Mikołajskiej
  8. System elektronicznej wypożyczalni archiwalnych rekwizytów i mebli
  9. Dostosowanie widowni sceny teatru im. H. Mikołajskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych słuchowo - pętla indukcyjna
  10. Dostosowanie strony internetowej teatru do potrzeb osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz seniorów.

  logo-ue
 • Dotacje Ministra Kultury w 2018

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2018.

  Bardzo nam miło poinformować, że 3 projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury na rok 2018:
  1) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "38. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 300 tys zł
  2) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "XVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu" - kwota dofinansowania 50 tys zł
  3) w kategorii Rozwój infrastruktury kultury - zadanie "Dostosowanie Sceny im. H.Mikołajskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - zakup wypodażenia" - kwota dofinansowania 60 tys zł.

  Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 18.05.2018

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
   
 • Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  Pobierz raport