Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

Rodo

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna.
Państwa dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Informujemy, iż administratorem przetwarzanych przez nas  danych osobowych  jest Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/1/2013, REGON: 146463327, NIP: 5252544475.
Przetwarzane przez nas dane uzyskaliśmy bezpośrednio od osób których dane dotyczą lub ze źródeł ogólnodostępnych (np. Internet).
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Teatr Dramatyczny im.Gustawa Holoubka pod adresem e-mail [email protected] lub pisemnie pod adresem Teatr Dramatyczny im.Gustawa Holoubka Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.
 
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:
 1. W dowolnym momencie prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 2. Prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
 3. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, doradczych oraz prawnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z poniższymi celami oraz na podstawie przytoczonych przepisów:
 1. Wysyłka Newsletteru
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie nam adresu e-mail jest dobrowolne, a  niepodanie powoduje brak możliwości wysyłania Newsletteru. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 1. Kontakt telefoniczny lub e-mail
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą (np. podanie danych przy zakupie biletów w kasie).  Podanie nam numeru telefonu club adresu e-mail jest dobrowolne, a  niepodanie powoduje brak możliwości kontaktu w sprawie zmian w repertuarze lub informacji o nowych wydarzeniach w naszym Teatrze. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 1. Sprzedaż towarów i usług Administratora
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych związanych z dostępem do usług realizowanych przez Teatr (np. Kukułcze jajo) oraz od momentu zawarcia transakcji art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie powoduje brak możliwości korzystania z usług realizowanych przez nasz Teatr. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia realizacji usługi.
 1. Rejestracja w serwisie internetowej sprzedaży biletów
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda osoby, której dane dotyczą na rejestrację w serwisie internetowej sprzedaży biletów oraz od momentu zawarcia pierwszej transakcji art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie danych w celu wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie powoduje brak możliwości rejestracji w serwisie i brak możliwości dokonania zakupu biletów. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia realizacji umowy.
 1. Rezerwacja biletów przez Internet
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych związanych z rezerwacją biletów w serwisie internetowej sprzedaży biletów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie powoduje brak możliwości rezerwacji biletów oraz późniejszy brak możliwości dokonania zakupu biletów. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia realizacji zlecenia.
 1. Prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z realizacją zadań wynikających z Ordynacji Podatkowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Dane będą przetwarzane do zakończenia rozliczeń podatkowych.
 1. Wykonanie prawa do dochodzenia roszczeń.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Dane będą przetwarzane do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń.
 1. Rekrutacja pracowników
Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych – rekrutacja pracowników. Podanie nam danych jest dobrowolne, a  niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.
 1. Facebook Fanpage
Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych – marketing usług. Umieszczanie komentarzy na Fanpage’u oraz wysyłanie do nas wiadomości prywatnych traktujemy jako udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Dodatkowo informujemy, iż odwiedzanie Fanpage’a oraz wchodzenie z nim w jakąkolwiek interakcję, powoduje, że portal Facebook również będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych jako odrębny administrator. Informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdą Państwo pod adresem - https://www.facebook.com/privacy/explanation