Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

Rodo

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna.

Państwa dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1798 z późn.zm.).
Informujemy, iż administratorem przetwarzanych przez nas  danych osobowych  jest Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/1/2013, REGON: 146463327, NIP: 5252544475.
Przetwarzane przez nas dane uzyskaliśmy bezpośrednio od osób których dane dotyczą lub ze źródeł ogólnodostępnych (np. Internet).
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka pod adresem e-mail [email protected] lub pisemnie pod adresem Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.
 
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:
1.    W dowolnym momencie prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
2.    Prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
3.    Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartych z nim umów, m.in. dostawcom usług IT, doradczych oraz prawnych.
 
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z poniższymi celami oraz na podstawie przytoczonych przepisów:
1.    Wysyłka Newsletteru
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
2.    Kontakt telefoniczny lub e-mail w celu informacji o repertuarze.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą (np. podanie danych przy zakupie biletów w kasie).  Podanie nam numeru telefonu club adresu e-mail jest dobrowolne, a  niepodanie powoduje brak możliwości kontaktu w celu informacji o nowych wydarzeniach w naszym Teatrze. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
3.    Sprzedaż i rezerwacja biletów oraz towarów i usług oferowanych przez Teatr
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie powoduje brak możliwości korzystania z usług realizowanych przez nasz Teatr. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji usługi, a następnie przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

4.    Rejestracja konta użytkownika na stronie Teatru.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Od momentu dokonania transakcji w serwisie, dane użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO zgodnie z załączonym regulaminem sprzedaży.
5. Prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych w celu wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami rachunkowo-podatkowymi a następnie zgodnie z przepisami archiwalnymi.
      6. Rekrutacja pracowników
Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych. Podanie nam danych jest dobrowolne, a  niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu wycofania zgody kandydata na ich przetwarzanie.
7. Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych.
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka, posiada profile w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, oraz Youtube. Każdy z wymienionych serwisów, posiada własną politykę przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.
Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy