Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

FABULAMUNDI.NEW VOICES

Fragmenty rzeczywistości


Zaproszenie na warsztaty wprowadzające do tworzenia tekstu dramatycznego
 
Fundacja SisterInArt oraz Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka zapraszają na wyjątkowe międzynarodowe warsztaty dramatopisarskie, które poprowadzą Ewa Mikuła, dramatopisarka i reżyserka teatralna oraz austriacki dramatopisarz Stefan Wipplinger. Wydarzenie odbywa się w ramach europejskiego projektu FABULAMUNDI.NEW VOICES, który (od)daje głos i przestrzeń sceniczną początkującym twórcom w wieku 16-27 lat. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej udział w projekcie jest bezpłatny. Na warsztaty przyjętych zostanie maksymalnie 10 osób. Zajęcia zaplanowane są w dwa czerwcowe weekendy (14-16.06 i 21-23.06) w Teatrze Dramatycznym.

Pisanie dramatów coraz częściej polega na tworzeniu kompozycji patchworkowych, opartych na materiałach dokumentalnych, sztukach wizualnych, biografiach, filmach itp. Otacza nas mnóstwo informacji i bodźców, które również mogą pobudzać do rozpoczęcia własnej pisarskiej drogi. Ale jak pokonać dystans od inspiracji do pomysłu? Jak odkryć temat z potencjałem? Jak inspirując się tysiącami różnych języków, stworzyć swój własny? I jak jednocześnie nie pogubić się i odnaleźć serce oraz strukturę historii?

Zapraszamy na warsztaty, które będą wprowadzeniem do tworzenia tekstu dramatu, którego punktem wyjścia staną się inspiracje zewnętrzne takie jak: newsy medialne, przedmioty, fotografie, teksty piosenek i inne skrawki współczesności. Podczas warsztatów uczestnicy_czki poznają różne sposoby pracy z materiałami źródłowymi oraz narzędzia, które będą użyteczne w ich przyszłej drodze pisarskiej. Efektem warsztatów będzie stworzenie własnego pomysłu na dramat oraz podjęcie próby napisania pierwszych scen, które będą stanowić fundament do samodzielnego rozwijania tekstu.

Ramowy program warsztatów: w ramach projektu odbędą się dwie weekendowe sesje w Teatrze Dramatycznym. Pierwszy weekend będzie poświęcony pracy z inspiracjami. Uczestnicy_czki zostaną poproszeni o przyniesienie przedmiotów/rzeczy, które ich ciekawią i mogą stanowić motor do dalszej pracy nad tekstem. Podczas tego weekendu będziemy pracowali metodą ćwiczeniową, która będzie pomocna w odkrywaniu własnych tematów.
W ramach tej sesji warsztatów uczestnicy_czki pogłębią własną pracę z materiałami wyjściowymi pod okiem gościa specjalnego Stefana Wipplingera, który poprowadzi swoje master class.
Drugi weekend będzie poświęcony pisaniu i odkrywaniu własnego twórczego języka. Uczestnicy_czki będą rozwijać pomysły z pierwszego weekendu, podejmując próby napisania pierwszych scen na wybrane przez siebie tematy. Podczas tej sesji ważnym elementem pracy będzie umiejętność wykorzystywania potencjału bycia częścią grupy oraz odkrywanie, że pisanie musi być samotnym procesem. Uczestnicy_czki nauczą się między innymi, jak konstruktywnie dawać oraz przyjmować feedback od innych osób, tak  aby motywująco wpływał na proces pracy nad tekstem. Rezultatem finałowym warsztatów będzie stworzenie przez każdego uczestnika_czkę szkicu autorskiego pomysłu na własny dramat oraz napisanie pierwszych scen tekstu, które mogą stanowić zaczyn do dalszej własnej pracy twórczej. Ponadto każdy uczestnik_czka otrzyma zestaw niezbędnych pisarskich narzędzi, które będzie mógł/mogła stosować w swojej dalszej artystycznej drodze.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie na warsztaty powinno zawierać:
1) maks. 2-minutowe nagranie, w którym opowiesz, dlaczego chcesz uczestniczyć w warsztatach
2) krótki opis siebie i tego, co Cię inspiruje
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: [email protected] do 30.05.2024 r., do godz. 20.00. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną powiadomione o udziale w warsztatach do 4 czerwca.
3) dla uczestników poniżej 18 roku życia: pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uczestnictwo w warsztatach (skan);
4) podpisaną zgodę RODO (skan) o treści:

"RODO – klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Fundacja SisterInArt z siedzibą przy ul. Gen. J. Sowińskiego 83/7, 07-200 Wyszków.
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: [email protected]
3) Dane osobowe uczestników warsztatów dramatopisarskich  przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów.
Podstawą przetwarzania są przepisy prawa: art. 22 [1] Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz udzielona zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Dane osobowe uczestników warsztatów dramatopisarskich   przetwarzane będą do momentu wycofania przez kandydata zgody lub zgodnie z okresem wskazanym w ogłoszeniu , jeśli zostało określone w ogłoszeniu.
5) Uczestnik warsztatów dramatopisarskich  ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjny.
7) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji."


Ogólnopolskim koordynatorem projektu jest Fundacja SisterInArt wspólnie z liderem projektu - Stowarzyszeniem PAV (Włochy). Partnerami Fabulamundi w Polsce są Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka oraz Teatr Wybrzeże.
Projekt FABULAMUNDI.NEW VOICES jest realizowany w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Francji, Rumunii i Serbii. W każdym z tych krajów grupa wybranych młodych uczestników pracuje nad autorskimi tekstami dramatycznymi pod okiem doświadczonych twórców teatralnych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie www.fabulamundi.eu