Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Teatru Dramatycznego im.Gustawa Holoubka

Teatr Dramatyczny im.Gustawa Holoubka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej – dot. dodania łącza do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu, np. informacji o złej kondycji finansowej organizacji, przez co – obecnie – nie ma możliwości na zwiększenie dostępności cyfrowej serwisu. Identyfikator / dokument oraz informacja dot. nadmiernego obciążenie (powyżej) są opcjonalne.

Treści niedostępne

 • W serwisie brakuje logicznej struktury nagłówkowej, co wpływa na problemy z nawigowaniem za pomocą m.in. czytników ekranowych.
 • Nie działa fokus klawiatury.
 • Skip linki działają niepoprawnie.
 • Grafiki zamieszczone w serwisie posiadają błędny tekst alternatywny.
 • Nie ma możliwości zatrzymania animacji.
 • Materiały wideo umieszczone po 23 września 2020 r. nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów.
 • W serwisie występują łącza, których treść jest niezrozumiała sama w sobie.
 • Elementy listy nie zostały zakodowane jako listy elementów.

Wyłączenia

 • Materiały wideo, które zostały utworzone przed 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundację Kultury bez Barier.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności [PDF]Otwiera się w nowej karcie. – należy opublikować treść raportu i umieścić właściwy link do pliku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich Otwiera się w nowej karcie..

Dostępność architektoniczna

W Pałacu Kultury i Nauki Duża Scena oraz Mała Scena są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na Małą Scenę możliwy jest  wjazd windą, ale ze względów bezpieczeństwa do zakończenia II etapu inwestycji sala nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Mała Scena posiada pętlę indukcyjną na całej przestrzeni sceny i widowni.
Na Scenie im. G. Holoubka istnieje możliwość demontażu foteli w tylnych rzędach na parterze i udostępnienia przestrzeni dla większej ilości wózków inwalidzkich. W przypadku takiej potrzeby prosimy o informacje przy zakupie biletów.
Kawiarnia teatralna znajdująca się na parterze jest również dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Scena Przodownik nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na bariery architektoniczne.
 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Teatr dysponuje zestawami do audiodeskrypcji.
 • Spektakle z audiodeskrypcją odbywają się podczas cyklicznych wydarzeń specjalnych takich jak Festiwal Kultury Bez Barier.
 • Na wszystkie spektakle w Teatrze Dramatycznym przysługują zniżki dla osób z niepełnosprawnością.
 • Wszystkie bilety dla osób z niepełnosprawnością oraz ich asystentów można nabyć w kasie w cenie 20 zł.

Inne informacje i oświadczenia

Teatr Dramatyczny nieustannie pracuje nad poprawą swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnością.