teatrScena Laboratorium Dramatu jest sercem całego ośrodka, w którym koncentruje się praca nad ostatecznym kształtem dramatów. Obok prób i prezentacji gotowych przedstawień, odbywają się tu również czytania sztuk oryginalnych i utworów klasycznych.
Praca na scenie w Laboratorium Dramatu polega na ciągłej konfrontacji słowa pisanego z praktyką sceniczną według autorskiej metody Tadeusza Słobodzianka. Polega ona na współpracy dramaturgów, reżyserów, scenografów, aktorów i teoretyków w procesie kształtowania utworu dramatycznego oraz na nieustannej konfrontacji pracy nad tekstem dramatycznym z praktyką teatru. Metoda może być stosowana zarówno w odniesieniu do nowo powstających utworów jak i do interpretacji klasyki polskiej i obcej.
Głównym elementem metody jest stopienie procesu pisania dramatu z jego sceniczną realizacją, czyli testowania tekstu na scenie od pierwszej, szkicowej wersji, poprzez kolejne, aż do ostatecznej. Zderzenie pracy autora z pracą zespołu daje na końcu pełnowartościowe widowisko teatralne.
Celem zespołowej pracy nad tekstem jest nauka szacunku dla myśli autora, wagi słowa czy rytmu dramatu. Najważniejsze jest jednak inspirowanie młodych dramaturgów do odnalezienia własnych dróg zarówno w określeniu swej świadomości indywidualnej i społecznej, jak i wynikającej z tego formy pisanego przez nich utworu. Dróg, które zawsze powinny oznaczać poszukiwanie, a nigdy świadome lub nie, naśladownictwo.
Obecnie praca nad przedstawieniami odbywa się w zaadaptowanej sali dawnego kina Przodownik.spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa