Zapraszamy na koncert charytatywny pod nazwą „Jesteśmy (z) Nadzieją”

Koncert z udziałem wybitnych artystów – wykonawców, w tym: Mateusza Damięckiego, Doroty Osińskiej, Kacpra Kuszewskiego, Marka Piekarczyka, Janusza Krucińskiego, Rafała Szatana, Aurelii Luśni, Marty Wiejak i Teatru Impro ABOVO.
Zespół muzyczny pod kierownictwem: Pawła Stankiewicza, w składzie: Piotr Banaszek, Paweł Bomert, Bartek Krauz, Piotr Maślanka.

miejsce: Scena im. G. Holoubka /PKiN
termin: 24 kwietnia 2018, wtorek, godz. 19:00
bilety wstępu dostępne wyłącznie u organizatora przez ebilet oraz empik
więcej informacji: https://www.facebook.com/events/359797801201439/

Całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany na pomoc ludziom bezdomnym i ubogim udzielaną przez Przychodnię dla Bezdomnych Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei". Przychodnia od ponad 20 lat świadczy bezpłatną pomoc medyczną osobom bez szans na świadczenia w publicznych placówkach ochrony zdrowia, a lekarze w niej pracujący to wolontariusze.

Organizator: Warszawski Oddział Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei"
Współorganizator: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

Koncert charytatywny „Jesteśmy (z) Nadzieją” organizowany jest w ramach projektu  „Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m. st. Warszawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe, typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.

Celem koncertu jest :
1)         propagowanie pozytywnego wizerunku osób w trudnej sytuacji finansowej, osób bezdomnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promowanie idei Stowarzyszenia Lekarze Nadziei wśród mieszkańców Warszawy

2)         zwiększenie rozpoznawalności Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy oraz Przychodni dla Bezdomnych prowadzonej przez Organizatora, jako Miejsc Przyjaznych Seniorom

3)         niwelowanie barier uniemożliwiającym osobom w trudnej sytuacji finansowej na uczestnictwo w życiu kulturalnym.

 

 

 


spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa