Informujemy, że Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy realizuje zadanie inwestycyjne pt "Modernizacja scen Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy" w ramach projektu „Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji: 2017-2018
Wartość projektu: 7 872 959,24 zł
Wartość unijnego dofinansowania: 4 904 451,98 zł
Wyniki oceny [gdy oceniane kryteria miały charakter punktowy] : 39,50
Miejsce 7 wśród projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-poprawa-dostepnosci-do-zasobow-kultury-poprzez-ich-rozwoj-i-efektywne-wykorzystanie/

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do zasobów kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę, poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy.
Celami szczegółowymi zadania są m.in.:
- poprawa dostępności do wysokiej jakości usług kultury w wymiarze fizycznym, przestrzennym oraz dywersyfikacja form przekazu
- wykorzystanie potencjału instytucji kultury
- promocja działalności kulturalnej odpowiadającej na wyzwania związane z budową tożsamości lokalnej, promocją dziedzictwa historii i kultury Warszawy
- zwiększenie obecności instytucji kultury w cyfrowej rzeczywistości.

Główne planowane efekty w zakresie zadania nr 1 pt."Modernizacja scen Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy":
1. Wymiana konstrukcji stropu nad Małą Sceną im. Haliny Mikołajskiej
2. Wymiana podłogi Sceny im. Haliny Mikołajskiej
3. Modernizacja widowni Sceny im. Haliny Mikołajskiej
4. Dostosowanie widowni Sceny im. Haliny Mikołajskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych słuchowo - pętla indukcyjna
5. Dostosowanie pomieszczeń Teatru Dramatycznego oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym przebudowa pomieszczeń pod łazienki dla widzów Małej Sceny na V kondygnacji budynku
6. Modernizacja akustyki Sceny im. Gustawa Holoubka
7. Wymiana podłogi Sceny im. Gustawa Holoubka
8. Modernizacja 16 sztuk sztankietów elektrycznych Sceny im. Gustawa Holoubka
9. Dostosowanie strony internetowej teatru do potrzeb osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz seniorów
10. System elektronicznej wypożyczalni archiwalnych rekwizytów i mebli
spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa