TIMELAPSE
Bodecker & Neander Compagnie
Francja / Niemcy

 

Maleńka górska wioska zamieszkiwana była przez 8 mieszkańców.
Każdemu z nich doskwierała samotność.

Pewnej czerwcowej nocy wydarzyło się coś niezwykłego. Spadł śnieg.
Powiedzielibyście: śnieg, cóż to nadzwyczajnego w górskiej wiosce?
- ale padało nieprzerwanie przez wiele lat.

Powiedzielibyście: a cóż to takiego bajkowego?
- cóż, mieszkańcy tej wioseczki spali przez te lata i wszyscy śnili sen.
Pozwólcie że wam go opowiemy.

 

Bodecker & Neander Compagnie

W 1996 roku, ukończywszy studia w Ecole Internationale de Mimodrame de Paris pod dyrekcją Marcela Marceau, Wolfram von Bodecker i Alexander Neander powołują do życia Théâtre Mimo Magique.

Od 2006 roku posługują się nazwą Compagnie Bodecker & Neander. Ich pierwszy spektakl zatytułowany „Silence” wygrywa nagrodę publiczności Berlin Audience Award, a kolejna produkcja, „Out of the blue” odnosi prawdziwy sukces zarówno wśród publiczności jak i krytyków.

Para artystów prezentuje koncepcję „koncertu wizualnego”: podczas wspólnych występów z dużymi zespołami muzyków, jak np. Suttgarter Kammerorchester, londyński Arditti Quartet czy lipski Gewandhaus-Oktett, przed widzami odkrywają nowe, fascynujące połączenie pantomimy i muzyki. Podczas licznych światowych tournee Compagnie Bodecker & Neander przemierzają Europę, Azję, Amerykę Północną i Południową.

Dzięki uniwersalnemu wymiarowi teatru wizualnego tej pary mimów, są oni szczególnie cenionymi gośćmi na międzynarodowych festiwalach.

We współpracy z reżyserem Lionelem Ménardem zespół przedstawia musical „Bonjour Monsieur Satie!”– spektakl oparty na muzyce francuskiego kompozytora Erika Satie, będący hołdem dla jego życia i twórczości. Przedstawienie powstaje przy wsparciu Konzerthaus

Berlin i wchodzi na stałe do programu tej instytucji.
W listopadzie 2007 roku musical „Tulles et son ombre” debiutuje na scenie Philhamonie Luxembourg. Wolfram von Bodecker i Alexander Neander opowiadają historię młodego Tullesa w sposób barwny i poetycki przy akompaniamencie United Instruments of Lucilin do muzyki współczesnego kompozytora Martina Matalona.

W lutym 2009 roku zespół odpowiada na życzenie publiczności: przedstawienie „Silence”, które okazało się sukcesem i weszło już do klasyki Europejskiego teatru pantomimy, doczekało się godnego następcy w postaci spektaklu „Deja-vu?”.

Od 2012 roku możemy oglądać najnowsze dzieło duetu Bodecker/Neander „OPUS 4”, od 2013 spektakl „Follow Light” a od 2014 "The best of..", teraz czas na „Timelapse”.

 

www.bodecker-neander.de
 

”TimeLapse”
Bodecker & Neander Compagnie;
France / Germany

A tiny mountain village had 8 residents.
Each of them suffered from loneliness.

One June night, something extraordinary happened. It started to snow. You might say: So what? It is a mountain village, after all. Well, it had been snowing continuously for many years.

You might say: What is so fairy-tale about that?
Well, the residents of the village slept through all those years, and they all dreamt the same dream. Let me tell it to you.

Bodecker & Neander Compagnie
 

Wolfram von Bodecker and Alexander Neander found in 1996 the Théâtre Mimo Magique, after graduation at the “École Internationale de Mimodrame de Paris” directed by Marcel Marceau. They have adopted since 2006 the name of Bodecker & Neander Compagnie. The first play “Si- lence” wins the Berlin Audience Award and the next production, “Out of the blue” is a real success as much with the public as with the press. The two artists invent the concept of “Visual Con- cert”: during common representations with large musical ensembles such as the Suttgarter Kam- merorchester, the Arditti Quartet of London or the Gewandhaus-Oktett of Leipzig, the audience discovers a new and fascinating combination between pantomime and music. Many interna- tional tours have led the Compagnie Bodecker & Neander to travel through Europe, Asia, South America, and North America. Thanks to the universal dimension of their visual theater, the two mimes appear to be guests particularly appreciated during international festivals.

With the director Lionel Ménard, the company carry out the musical play “Bonjour, monsieur Satie!” a unique and imaginary creation based upon the music of the French composer Erik Satie, a true tribute to his life and his work. The play has been supported by the Konzerthaus Berlin and has featured regularly in the program of the institution. In November 2007, the musical play “Tulles et son ombre” is premiered at the Philharmonie Luxembourg. Wolfram von Bodecker and Alexander Neander tell the story of the young Tulles in a poetic and colorful way, accompa- nied by the ensemble United Instruments of Lucilin, to the music of the contemporary composer Martin Matalon. In February 2009, the company answered to a strong wish of the public: the now classic and successful play “Silence” is followed up by the new and innovative play “Deja-vu?” , “Opus 4”,”Follow Light”, „The best of…” and now „TimeLapse”

www.bodecker-neander.de

Czas trwania spektaklu: 2 godz.  z jedną przerwą
Polska premiera spektaklu

 


spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa