ANDRE & DORINE
Kulunka Theatre Company
Hiszpania

 

W małym pokoju, w którym na ścianach wiszą pamiątki, rozbrzmiewają dźwięki maszyny do pisania i wiolonczeli. To André i Dorine, para w podeszłym wieku, która – jak wiele im podobnych – popada w rutynę i zaniedbanie. Niegdyś pełni namiętności, stają się sobie coraz bardziej obojętni. Wydarzy się jednak coś, co przełamię tę monotonię.

Tak zacznie się nowy etap w ich relacji. Podróż poprzez wspomnienia.

Tych dwoje musi przypomnieć sobie kim byli, by nie zapomnieli kim są teraz.

Pamiętać jaka miłość łączyła ich kiedyś, by mogła ona trwać nadal.

 

Kulunka Theatre Company utworzona została w 2010 roku przez Garbiñe Insausti oraz Jose Daulta – młodych, ale już bardzo doświadczonych artystów teatralnych. Członkowie zespołu odczuwali potrzebę eksperymentowania z różnymi rodzajami języka scenicznego w oparciu o scenę jako miejsce spotkań rozmaitych dyscyplin artystycznych. Nie chcieli jednak zapominać o idei dostępności teartru dla szerokich kręgów publiczności. Idei teatru tętniącego życiem, współczesnego, mającego odniesienie do rzeczywistości.


Naszym celem jest stworzenie spektaklu bez granic; chcielibyśmy znaleźć język, który wykracza poza słowa. Język, który ekscytuje i dostarcza rozrywki. Dlatego też polegamy głównie na teatrze gestów, w którym maski służą jako pomost prowadzący do innego świata poetyckiej wizualizacji. Nasze maski – szczegółowe, ekspresyjne, pełne życia – otwierają drzwi wyobraźni i przenoszą nas do świata, w którym wszystko jest możliwe.

„André i Dorine” wystawiano wiele razy na scenach Hiszpanii, Ameryki Południowej, USA, Chin i Europy. W ciągu 3 lat spektakl można było oglądać w 22 krajach na 3 kontynentach.

Zdobył on nagrodę na Birmingham European Theatre Festival w 2011 r. oraz na La Habana International Theatre Festival (Kuba) w tym samym roku.

 

Reżyseria: Iñaki Rikarte
Autorzy: José Dault, Garbiñe Insausti, Iñaki Rikarte, Edu Cárcamo, Rolando San Martín
Obsada: José Dault, Garbiñe Insausti, Edu Cárcamo
Muzyka: Yayo Cáceres


www.kulunkateatro.com

 

„Andre & Dorine”
KulunkaTheatre Company
 
Spain

 

 In a small room where memories hung over the walls, sound the keys of a type writer and the notes of a cello. They are André and Dorine, an elderly couple that lives just like many old couples do: gently decaying from routine and neglect, with passion once so huge for each other now fading into indifference. But an event comes to break the monotony.

And so begins a fresh start in their relation ship. A journey through memory.

The couple needs to remember who they were, so as not to forget who they are now.

Remember how they loved in order to keep loving each other.

 

KulunkaTheatre Company was created in The Basque Country, Spain, in 2010 by Garbiñe Insausti and Jose Dault:  Young but widely experienced theater career artists. This all stems from the concern of its members to experiment with different possible stage languages, relying on a stage that is itself a meeting point between different artistic disciplines. All this without forgetting the idea of making theatre accessible to the wide public. An idea of theatre that is vibrant, contemporary, committed and connected to reality.

In our goal of creating a show without boundaries, our desire is to find a language that transcends the word. A language that thrills and entertains. For this, we rely primarily on a theatre of gestures, in which MASKS act as a bridge to another world of a poetic visual endearing. Our masks, of deep features, so expressive, so full of life, open the doors of imagination and bring us to a universe in which everything is possible.

 

“André and Dorine” has toured extensively in Spain, South America, United States, China and Europe. In the last 3 years has toured 22 countries in 3 continents.

It was an award winner at the Birmingham European Theatre Festival in 2011, and at the La Habana International Theatre Festival 2011 (Cuba).

 

Director: Iñaki Rikarte

Playwriters: José Dault, Garbiñe Insausti, Iñaki Rikarte, Edu Cárcamo, Rolando San Martín

Cast: José Dault, Garbiñe Insausti, Edu Cárcamo

Music: Yayo Cáceres

 

www.kulunkateatro.com
 


spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa