WEEPING IN SILENCE
Łkając w ciszy
GREGG GOLDSTON 
USA

 

W roku 2015 Gregg Goldston obchodzi 40. rocznicę pracy scenicznej. 
Jego nowe dzieło, Weeping in Silence („Łkając w ciszy”) upamiętnia ten fakt,
będąc niejako wystylizowanym autoportretem życia Goldstona.
Weeping in Silence to czarna komedia, czy może lepiej... komediowy koszmar.
Utwór został celowo pomyślany jako podróż do granic tej formy sztuki jako takiej.

Spektakl pokazuje dzieje postaci w trakcie kilku scen połączonych ze sobą tak, by tworzyły one historię życia. Niektóre z nich dzieją się w czasie teraźniejszym, inne są jedynie wspomnieniami, jeszcze inne tylko snami na jawie. 

Weeping in Silence to pełnowymiarowe jednoosobowe przedstawienie, które opowiada w całości losy jednej postaci. Z historycznego punktu widzenia, dzieło to wydaje się być pierwszym tego rodzaju utworem w tej dziedzinie sztuki.  Niezależnie od tego, produkcja ta umożliwiła Greggowi Goldstonowi połączenie jego wysoko rozwiniętej techniki iluzji z czterema dekadami doświadczenia choreograficznego, by stworzyć styl spektaklu niespotykany dotąd w pantomimie.  Rezultat końcowy tego połączenia pokaże, w jaki sposób choreografia pantomimy może dać ten sam rodzaj efektów, który można spotkać jedynie w filmach.

Gdy w 1975 roku Gregg Goldston zobaczył przedstawienie Marcela Marceau, błyska- wicznie rozpoczął trwającą do dziś przygodę ze sztuką pantomimy. Pierwsze kroki sta- wiał u Richmonda Sheparda; uczył się także u Moni Yakim oraz Stefana Niedziałkowskie- go, a w końcu długo współpracował ze swoim idolem – Marceau – który stał się dla niego mentorem i bliskim przyjacielem.

Marcel Marceau został Doradcą Artystycznym w Goldston Mime Foundation, zaś Goldston był asystentem Marceau podczas jego amery- kańskich tournee w latach 2002 – 2005 oraz grał główne role w Nouvelle Compagnie De Mimodrame Marceau podczas pięciotygo- dniowych występów grupy na deskach Ameri- can Repertoire Theatre of Harvard.

Od ponad 35 lat Gregg występuje jako solista w USA, Azji i Europie, w unikalny sposób łącząc balet i taniec współczesny. Założył rów- nież wędrowny siedmioosobowy zespół The Invisible People oraz trio The Funny Bones z siedzibą na Manhattanie.

Gregg prezentował swoje dzieła nie tylko w mniejszych nowojorskich teatrach, ale tak- że w The Lincoln Center Institute; brał udział w programie „Meet the Artist” w Lincoln Center, „New York Theatre Workshop” oraz w programie „The Urban Stages”. Gościł w ta- kich programach telewizyjnych jak: „The Daily Show”, „Law & Order”, „PBS online” oraz „The Early Show” on CBS. Jego kreacje opisywano i chwalono w „The New York Times”, „The New York Daily News” oraz „Chicago Re- ader”. Jego doświadczenie w pracy z klientami komercyjnymi obejmuje projekty dla takich firm jak: General Motors, Van Cleef & Arpels, a także F.A.O. Schwarz. W 1980 roku założył szkołę dla mimów The Goldston School for Mimes – intensywny program letnich szkoleń w Gambier w stanie Ohio. Szkoła organizowała seminaria z udzia- łem Marcela Marceau, Stefana Niedziałkow- skiego, jak również letnie sezony przedstawień pantomimy. Goldston był jej dyrektorem do 2001 roku. Obecnie szkoła działa pod nazwą The School for Mime Theatre.

W roku 2000 Gregg wystąpił po raz pierwszy na Festiwalu Sztuki Mimu w Warszawie jako gość wraz z Alithea Mime Theater – zespołem stworzonym w szkole dla mimów. Jego występ spotkał się z tak doskonałym przyjęciem, że za- proszono go na występy solowe w 2002, a na- stępnie w 2005 roku. Przez te lata rozwinęła się jego bliska przyjaźń z Bartłomiejem Ostapczukiem. Jako duet stworzyli kilka przedstawień pantomimy, które zdobyły szerokie uznanie warszawskiej publiczności i krytyków. W 2005 roku Gregg zaczął prowadzić warsztaty festiwalowe, co spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że w 2008 roku wraz z Bartłomiejem Ostapczukiem powołali do życia Letnią Szkołę Współczesnej Pantomimy przy Warszawskim Centrum Pantomimy

Gregg jest dwukrotnym stypendystą N.E.A. (Narodowy Fundusz Sztuki USA) z dziedzi- ny choreografii. Rozwinął Ballet Mime, nowy słownik baletowej pantomimy, który pierwszy raz zaprezentował podczas przedstawienia „Romeo i Julia” grupy BalletMet wiosną 2008 roku. Jego doświadczenie w nauczaniu i reżyserii obejmuje intensywne letnie kursy Amery- kańskiego Teatru Baletowego w 2006 roku. Jako nauczyciel pantomimy przygotowywał aktorkę Anne Hathaway do filmu „Ella zaklęta”, a także Julie Harris do występów scenicznych.

Na co dzień, gdy nie podróżuje z występami, Gregg Goldston mieszka w Nowym Jorku, gdzie udziela prywatnych lekcji i prowadzi cykle regularnych zajęć z pantomimy dla aktorów, komi- ków, tancerzy i mimów. Swój czas wolny poświęca pasji dla sztuk wizualnych, tworząc dzieła od rysunków tuszem po naturalnej wielkości rzeźby z brązu i stali nierdzewnej.

WEEPING IN SILENCE
GREGG GOLDSTON

USA

Forgotten Memories of Suicidal Moments

2015 marks Gregg Goldston’s 40th Anniversary as a Mime Artist.  His new work:
Weeping in Silence celebrates this anniversary as it presents a stylistic “self-portrait” of Goldston’s life.
Weeping in Silence is a dark comedy, or better stated…it’s a comedic nightmare.
It was purposely written to not only push the audience to the edge, but push the art form to its’ edge as well.
The show follows one character throughout several scenes that are linked together to create the sense of a life story.  Some happen in present time, some are memories, and others are fantastic daydreams. 

Weeping in Silence is a full-length solo performance following one character throughout the entire show.  Historically speaking, this work is seemingly the first of its kind within the art form.  Historical or not, this production enables Gregg Goldston to combine his highly developed illusionary technique with his four decades of chorographic knowledge to create a style of work not yet seen in mime before.  The final effect of this combination will display how Mime choreography can create the same style of effects we see nowhere else but in Film.

In 1975, Gregg Goldston saw a performance by Marcel Marceau—and immediately set upon a lifelong pursuit of the art of mime. he started training with Richmond Shepard and studied with
Moni Yakim and Stefan Niedziałkowki, and, eventually and extensively, with his idol Marceau, who became a mentor and a close friend. Marceau served as artistic advisor to the Goldston Mime Foundation; in turn, Goldston performed as Marceau’s assistant on his 2000–2002 u.s. tours, and took on lead roles with Marceau’s nouvelle Compagnie de Mimodrame during its 5-week run at the American repertoire Theatre of harvard.

For over 35 years, Gregg has toured his solo performance, uniquely imbued with ballet and modern dance, across the Usa, Asia, and Europe. in the meantime, he has also created a touring 7-member company, The invisible people, and a Manhattan-based trio, The Fun- ny Bones.

Gregg has presented his work off-Broadway and in various new york venues, including The Lincoln Center Institute, Lincoln Center’s Meet the artist program, new york Theatre workshop, and The urban stages program. He has appeared on The daily show, law & Order, pBs online and The early show on CBs. his work has been featured and acclaimed in The new york Times, The new york daily news and the Chicago reader. His corporate work spans projects for such diverse groups as general Motors, van Cleef & arpels and F.a.O. schwarz at their flagship store where Gregg created the memorable character, The Mechanical Man. In 1980, he established The Goldston School for Mimes, a summer intensive training program based in Gambier, Ohio.
The school for Mimes hosted seminars with Marcel Marceau, Stefan Niedzialkowski and a summer season of mime performances. Goldston directed the school until 2001 which now continues to operate un- der the title: The school for Mime Theatre.
in 2000, Gregg performed at the first Mime art Festival in Warsaw as a guest with the Alithea Mime Theater, a company created at the school for mimes. His work was so well received that he was invited to present his full solo performance in 2002 and again in 2005. Throughout these years he developed a strong relationship with Bartlomiej Ostapczuk (artistic director of the Festival since 2005) with whom he created several duet mime plays which received strong acclaim from both the public and press in Warsaw. in 2005, Gregg began teaching classes during the Festival workshops that created such a demand for deeper study that in 2008, he and Bartłomiej created Summer School of Modern Mime at Warsaw Mime Center.

Gregg is a recipient of two n.e.a. choreography fellowships. He has developed BalletMime, a new vocabulary of ballet mime acting, which was premiered on BalletMet’s romeo & Juliet in spring 2008. His teaching and directing credits include American Ballet Theatre summer intensive 2006. As a mime coach, he has worked with Anne Hathaway for the film Ella enchanted and with Julie Harris for an equity stage performance.

When not touring, Gregg lives in NYC where he coaches privately and teaches a regular series of mime classes for actors, comedians, dancers and mimes. He devotes his free time to his passion for visual arts, creating works that range from pen-and-ink line drawings to life size bronze and stainless steel sculptures.

www.mime.pl


spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa