SPEKTAKLE PLENEROWE

„Tradycyjny spektakl lalkowy VitézLászló”/”VitézLászlóTradícionálisbábjáték” – Teatr Lalkowy BábSzínTér (Węgry)
www.babszinter.hu
dyrektor teatru: JánosPályi
scenariusz: JánosPályi
reżyseria: IldikóKovács
scenografia: GyulaMajoros
efekty specjalne na żywo: JánosPályi
obsada: JánosPályi
Tradycyjne węgierskie przedstawienia kukiełkowe wystawiane na targach najczęściej dotyczą przygód VitézaLászló i PaprikiJancsi. Dzięki Henrikowi Kemény, osiemdziesięciotrzyletniemu mistrzowi,VitézLászló wciąż jest jedną z najbardziej popularnych kukiełek na Węgrzech. Tradycję tę podtrzymuje JánosPályi, którego umiejętności aktorskie i temperament zdecydowanie dodały tej postaci charakteru, co zostało dostrzeżone na licznych międzynarodowych festiwalach sztuki lalkarskiej.
Pewien młyn został opanowany przez duchy i demony, które nie pozwalają mleć pszenicy. Bez mąki nie ma chleba, a więc nie ma i życia (w języku węgierskim to samo słowo znaczy „życie” i „pszenica” — najważniejsze ze zbóż do produkcji chleba). Młynarz zwraca się do VitézaLászló z prośbą o pomoc. VitézLászló podejmuje się misji i bierze ze sobą worek pszenicy do zmielenia. Młynarz boi się towarzyszyć mu w walce z nieczystymi mocami, więc prosi go o zmielenie pszenicy przed powrotem na dowód, że uwolnił młyn od duchów. VitézLászló próbuje dostać się do młyna, lecz za każdym razem demony udaremniają jego starania; w pewnym momencie nasz bohater musi stawić czoła samej śmierci.
Wreszcie udaje mu się uwolnić młyn od demonów i zemleć pszenicę. Na koniec nieuczciwy młynarz próbuje go oszukać i wymigać się od wypłaty nagrody, więc László musi również jemu dać nauczkę. Jednak prawdziwą nagrodę dla bohatera stanowią gromkie brawa publiczności.
wiek widza: 0–99 lat
czas trwania spektaklu: 35 min

“Vitéz László Traditional Puppet Show”/ “Vitéz László Tradícionális bábjáték” – BábSzínTér Puppet Theater (Hungary, Budapest)
www.babszinter.hu
theatre director: János Pályi
author: János Pályi
director: Ildikó Kovács
set designer: Gyula Majoros
live ambient effects: János Pályi
cast: János Pályi
Traditional Hungarian marketplace puppetry features two puppet characters: Vitéz László and Paprika Jancsi. There are no records available to help us decide which of the two appeared first, but both characters have an approximately 200-years-old tradition.
Thanks to the 83 year old master Henrik Kemény it is still the most popular puppet character in Hungary. János Pályi picked up this tradition, spicing up the character by adding his own temperament and masterful play that has been recognised at several international puppet festivals.
The mill is haunted by devils and ghosts. They don't let the wheat to be ground. Without flour there is no bread and thus life (in Hungarian the word life means wheat  as well, which is the most important grain for maing bread) is impossible. The miller asks Vitéz László to drive away the devils and ghosts from the mill Vitéz. László takes the mission and gets a bag of wheat that he has to mill. The miller is too afraid to go with him and watch the fight, so he asks him to mill the bag of wheat before he comes back, as a proof of the mill being ghost-free. Vitéz László tries to enter the mill but the devils and a ghost prevent him every time, and he even has to confront death.
In the end the mill mills again, and a bag of wheat gives a bag of flour. The miller however wants to double-cross Vitéz László and keep his reward, so László has to teach him a lesson, too. His real award however is the applause from the audience.
audience age group: 0–99 years old

duration: 35 minutes„Magiczny Teatralny Automat”/”Zázračnýdivadelný automat” – Teatro Tatro (Słowacja)

www.teatrotatro.sk
dyrektor teatru: OndrejSpišák
reżyseria: OndrejSpišák
scenografia: FrantišekLipták
obsada: OndrejSpišák, LukášLatinák, RóbertJakab, Milan Vojtela, Milan Ondrík, Martin Nahálka, Samuel Spišák
data premiery: luty 2010 r.
Zimowe igrzyska olimpijskie w środku maja! Magiczny teatralny automat, zaprogramowany przez publiczność, zbuduje w Warszawy atmosferę zimowej olimpiady i emocje sportowej rywalizacji. Wystarczy tylko wprawić koło fortuny w ruch…
Widzowie, oglądając kolejne konkurencje parodiowane przez aktorów: skoki narciarskie czy saneczkarstwo, ubawią się do łez.
wiek widza: 0–99 lat
czas trwania: 50 min


“The Magical Theatrical Vending Machine”/ “Zázračný divadelný automat” – Teatro Tatro (Slovakia, Nitra)
www.teatrotatro.sk
theatre director: Ondrej Spišák
director: Ondrej Spišák
set designer: František Lipták
cast : Ondrej Spišák, Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Milan Vojtela, Milan Ondrík, Martin Nahálka, Samuel Spišák
premiere date : February 2010
Winter Olympic Games in the middle of May! Unique theatrical vending machine, programmed by the audience, brings the atmosphere of the Winter Olympic Games into Warsaw. Thrilling sport competitions. All it takes is a spin at the wheel of fortune…
audience age group: all age groups (family performance)
duration: 2x50 minutes

Zjawiska teatralne to program towarzyszący od wielu lat Festiwalowi KORCZAK. Jego głównym zadaniem jest prezentacja niezwykłych wydarzeń teatralnych i parateatralnych, które nie mieszczą się w formule pokazów konkursowych. W ramach Zjawisk teatralnych pokazywane były zarówno spektakle teatrów niezawodowych, jak i innowacyjne projekty twórców profesjonalnych. Od początku w tym nurcie Festiwalu KORCZAK ważną rolę odgrywa twórczość osób niepełnosprawnych, a także innych grup objętych ryzykiem wykluczenia społecznego. Prezentowane były zatem spektakle w wykonaniu bezdomnych czy więźniów, skierowane do młodego widza. W roku 2014, kiedy Specjalna Edycja Festiwalu KORCZAK odbywa się podczas 18. Światowego Kongresu ASSITEJ, idea programu Zjawisk teatralnych ulega pewnym modyfikacjom. Ogromna ilość działań warsztatowych i seminaryjnych towarzysząca tej edycji Festiwalu powoduje, że w tym roku Zjawiska będą połączone z częścią praktyczną. Ważną ideą programu warsztatowego było utrzymanie wszelkich działań w bliskim kontakcie z praktyką teatralną, dlatego zwykle warsztat został powiązany ze spektaklem. Takie działanie dało szansę na prezentacje pewnej myśli albo metody pracy poprzez ucieleśnienie się w jej praktycznej realizacji. Po raz pierwszy w tym roku w ramach Zjawisk teatralnych zostaną zaprezentowane nie tylko polskie, ale i zagraniczne projekty.

SPECIAL SHOWS in the ADDITIONAL PROGRAMME
Special Showsis the name of the AdditionalProgramme of specialeventsthathasaccompanied the KORCZAK Festival for manyyears. Itsmain role is to presentuniquetheatrical and paratheatricalperformancesthat do not participate in the officialcompetition. Special showshaveincludedperformances by amateurtheatres and innovativeprojects of professionaltheatreartists. Showsprepared by the handicapped and othergroupsatrisk of socialexclusionwere from the beginninganimportant part of the KORCZAK Festival. Special eventsincluded, amongothers, performances for youngaudiencesprepared by the homelessor by detainees. In 2014, the Special Edition of the KORCZAK Festivaltakes place during the 18th ASSITEJ World Congress and the idea of Special Showshasbeenslightlyaltered.  A guiding idea was to closelyconnect the workshops with theatrepractice — for thisreason the workshopswerepaired with performances. Thisgave a possibility to present a given idea orworkingmethodthroughpracticalexercises. Thisyear for the firsttime the Special Eventswillincludeprojectsboth from Poland and abroad.

„Maszyna do opowiadania bajek” – Teatr Pinokio (Łódź)
www.teatrpinokio.pl
dyrektor: Konrad Dworakowski
reżyseria: Michał Malinowski, Przemysław Buksiński, Paweł Romańczuk, Konrad Dworakowski
obsada: Żaneta Małkowska, Łukasz Bzura, Ewa Wróblewska, Danuta Kołaczek, Łukasz Batko
premiera: 24 marca 2013 r.
„Maszyna do opowiadania bajek” to nowatorski projekt będący połączeniem doświadczeń teatru improwizowanego, storytellingu i teatru lalek. Wydarzenie niemające precedensu
w polskim teatrze dla dzieci opiera się na założeniu współkreacji i współuczestnictwa widza w procesie tworzenia historii. Dzięki cyklowi warsztatów z mistrzami opowieści, improwizacji teatralnych, improwizacji muzycznych oraz performingu aktorzy Teatru Pinokio przygotują improwizowany spektakl, odbywający się przy udziale publiczności, mającej realny wpływ na przebieg zdarzenia. „Maszyna do opowiadania bajek” jest formą narzędzia do dekonstrukcji i dekompozycji wątków baśniowych, tworzenia nowych
i utrwalania oraz przekazywania dawnych. Opowieści improwizowane za jej pomocą opowiadane będą przez aktorów Teatru Pinokio przy udziale muzyki i dźwięków tworzonych na żywo, z ilustracją animowanego przez nich obrazu. Z improwizacji za każdym razem powstaje niepowtarzalny spektakl.
wiek widza: 4+
czas trwania spektaklu: 60 min     

“A Storytelling Machine”/“Maszyna do opowiadania bajek” – Pinokio Theatre (Poland, Łódź)
www.teatrpinokio.pl
theatredirector: Konrad Dworakowski
direction: Michał Malinowski, Przemysław Buksiński, Paweł Romańczuk, Konrad Dworakowski
cast: Żaneta Małkowska, Łukasz Bzura, Ewa Wróblewska, Danuta Kołaczek, Łukasz Batko
premieredate: 24 March 2013

“A Storytelling Machine” isaninnovativeprojectthatbringstogetherexperiences of improvisedtheatre, storytelling and puppettheatre. This performance withoutprecedent in the Polishtheatre for childrenisbased on the idea of joint creation and participation of the audience in developing the storyline. Following a series of workshops with master storytellers, theatreimprovisers, musical improvisers and performers, the actors of the Pinokio Theatrepreparedanimprovised performance with the participation of the public, with the latterhaving a real influence on the events on stage.
“A Storytelling Machine” is a toolthatmay be used to deconstructfairytalethemes, to createnewones and to consolidate and transmit the oldones. The storiesimprovised with the use of the machinewill be told by the actors of the Pinokio Theatre to the accompaniment of live music and soundeffects and improvisedvisualeffects. Eachimprovisationyields a one-of-a-kind performance.
audienceagegroup: 4+
duration: 60 minutes


spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa