„Chodź na słówko” – Centrum Sztuki Dziecka (Poznań)


www.csdpoznan.pl


dyrektor: Jerzy Moszkowicz
autorka: Malina Prześluga
reżyseria: Jerzy Moszkowicz
scenografia: Jacek Zagajewski
oprawa: muzyczna: Mariusz Matuszewski
ruch sceniczny: Juliusz Stańda


obsada: Anna Mierzwa, Radosław Elis, Michał Kocurek


premiera: 11 lutego 2013 r.


Bohaterami przedstawienia są słowa, które zostały błędnie wypowiedziane przez dwuletnią dziewczynkę i nie wiedzą, kim tak naprawdę są. Wspólnie zastanawiają się, jak odnaleźć swoją właściwą osobowość. Kula pragnie za wszelką cenę stać się kurą, a Toperz zastanawia się, czy nie powinien zostać nietoperzem. Prowadzą bardzo zabawne rozmowy, a w poszukiwaniu osób, które mogłyby im pomóc, przywołują na scenę kolejne ciekawe postaci. Seria niespodziewanych, ale i komicznych spotkań wiedzie ich ku zaskakującemu rozwiązaniu.
„Wyobraźnia i poczucie humoru Maliny Prześlugi, owocujące przewrotną narracją, idącą
w poprzek utartych schematów, uruchamiają aktywność młodej widowni, która doskonale rozumie lingwistyczne żarty, a nawet uczestniczy w spektaklu, „podpowiadając” aktorom. Ci wykonują swą robotę perfekcyjnie, podobnie jak reżyser Jerzy Moszkowicz, nadający całości rytm […].”
„Toperz i Kula w poszukiwaniu tożsamości”, Kalina Zalewska, 23 maja 2013 r.

Spektakl otrzymał „Atest. Świadectwo Najwyższej Jakości i Poziomu Artystycznego” przyznany przez Polski Ośrodek ASSITEJ.

wiek widza: od 8 lat
czas trwania spektaklu: 50 min

“Come and have a word with me” – Children’s Art Centre (Poland, Poznań)

institution’s director: Jerzy Moszkowicz
author: Malina Prześluga
director: Jerzy Moszkowicz
set design: Jacek Zagajewski
music: Mariusz Matuszewski
stage movement: Juliusz Stańda
cast: Anna Mierzwa, Radosław Elis, Michał Kocurek
premiere: 11 February 2013
The play is about words which have been wrongly pronounced by a two-year old girl and do not know who they really are. Together they wonder how to find their own personality. Kula (a sphere) wants to become a „kura” (a chicken) at any cost, and Toperz is wondering if not to become a „nietoperz” (a bat). They have these funny conversations and as they look for people that could help them, they call very interesting people to the stage. A series of surprising and comical encounters leads to an unexpected finale.
“The imagination and sense of humour of Malina Prześluga creates an unexpected narration which exceeds the common patterns and involves the young audience. Children grasp the linguistic jokes perfectly and even take part in the performance by giving clues to the actors. The actors do their part flawlessly, just as the director Jerzy Moszkowicz, who has created a performance with a lively rhythm […]”
“Toperz and Kula in search for their identity” („Toperz i Kula w poszukiwaniu tożsamości”), Kalina Zalewska, 23 May 2013

audience age group: 8+
duration: 50 minutes


spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa