Tomasz Olchanowski

Cywilizacja bez inicjacji

.

"Być inicjowanym to tyle, co zostać wprowadzonym w kulturę, społeczność, dorosłość. Proces ten wymaga oderwania się od  tego, co minione i wiąże się z symboliczną śmiercią starego „ja” oraz zmartwychwstaniem do nowej tożsamości. Wybitny religioznawca Mircea Eliade wyróżnił trzy typy inicjacji: 1) rytuały zbiorowe, 2) ryty wejścia do społeczności tajemnej, 3) powołanie mistyczne. Inspirując się myślą Carla G. Junga i Josepha Campbella, współczesną cywilizację zachodnioeuropejską i jej peryferia można uznać za na przestrzeń kulturową, której rytuały inicjacyjne uległy najprzeróżniejszym formom deformacji. Rozmyte zostały granice pomiędzy pacyfikowanym dzieciństwem a dorosłością; pomiędzy tajemnym a nikczemnym, mądrością a głupotą; doświadczeniem transcendentnym a psychozą; unicestwianiem a transformowaniem czy integrowaniem a wyborem. Pragnienie bycia inicjowanym jest pragnieniem archetypowym, jeśli ulega wyparciu bądź redukcji do narzędzia manipulacji, która służącemu aparatowi władzy, wówczas manifestuje się w najmniej oczekiwanych, zazwyczaj destruktywny sposób." /Tomasz Olchanowski/

Wykłady " Numinosum" są kontynuacją poprzedniego cyklu „Psychologia fatum”, w ramach którego pokazywano związki między psychiką a kulturą. W nowym cyklu przedstawiciele różnych dziedzin współczesnej wiedzy będą pytać, dlaczego człowiek myśli i postępuje irracjonalnie oraz dlaczego jest skazany na doświadczenie religijne.

Tomasz Olchanowski - dr nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się interpretacją wytworów ludzkiej wyobraźni oraz ewolucją psychiczną człowieka. Zainteresowania Autora koncentrują się na zagadnieniach historii kultury i rozwoju cywilizacji, źródłach filozofii (poszukiwania mądrości), problematyce przemiany duchowej (destrukcyjne i twórcze tendencje w ludzkiej naturze). Autor książki „Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza” (2001) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu kulturoznawstwa, psychologii literatury i filozoficznych aspektów psychologii głębi. Publikował m.in. w takich czasopismach, jak: Świat Psychoanalizy, Kartki, ALBO albo. Problemy psychologii i kultury, Acta Universitatis Nicolai Copernici, współautor prac zbiorowych – „Konflikty współczesnej kultury” (1995), „Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji” (1999), „Literatura i Psychoanaliza” (2001). Opublikował również liczne utwory prozatorskie (opowiadania, proza poetycka), m.in. tomik prozy poetyckiej „Księżyc zgrzyta zębami” (1993).

Wykład odbył się 31 października 2011r.

Patronem cyklu jest Wydawnictwo Eneteia
http://www.eneteia.pl/
.
Organizacja w ramach projektu "Źródła w Laboratorium Dramatu" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa