Biuletyn Informacji Publicznej

Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy : http://teatrdramatyczny.bip.um.warszawa.pl

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy:

http://teatrdramatyczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2612

Działalność kulturalna - ogłoszenia:

http://teatrdramatyczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2427

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

http://teatrdramatyczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2600

Zamówienia Publiczne:

archiwalne

31.08.2018 - Dostawa sprzętu elektro-akustycznego oraz multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy

21.06.2018 - Dostawa wraz z montażem trybuny teleskopowej (widowni) dla Małej Sceny im. Haliny Mikołajskiej, w budynku Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy

18.04.2018 - Świadczenie usług hotelarskich - 2

28.03.2018 - Świadczenie usług hotelarskich

17.01.2018 - Zapytanie ofertowe - Stworzenie strony internetowej Teatru oraz Systemu elektronicznej wypożyczalni

07.12.2017 - Przebudowa pomieszczeń Małej Sceny wraz z wymianą konstrukcji stropu.

02.11.2017 - Przebudowa pomieszczeń Małej Sceny wraz z wymianą konstrukcji stropu.

13.10.2017 - Przebudowa pomieszczeń Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy

24.07.2017 - Modernizacja urządzeń mechaniki scenicznej oraz wykonanie ekranu akustycznego, składającego się z 6 części, na potrzeby instalacji systemu akustycznego Sceny im. Gustawa Holoubka w budynku Teatru Dramatycznego

14.07.2017 - Budowa podkonstrukcji stalowej oraz wykonanie otworów w stropie nad proscenium na potrzeby instalacji systemu akustycznego Sceny im. Gustawa Holoubka w budynku Teatru Dramatycznego

26.06.2017 - Zapytanie ofertowe - opracowanie kompleksowej dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej na "dostosowanie pomieszczeń Teatru Dramatycznego oraz ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym przebudowę pomieszczeń pod łazienki dla widzów Małej Sceny na V kondygnacji budynku"

23.06.2017 - Wymiana podłogi na Scenie im. Gustawa Holoubka w budynku Teatru Dramatycznego


23.02.2017 - Świadczenie usług hotelarskich - 2

03.02.2017 - Świadczenie usług hotelarskich


23.02.2016 - Świadczenie usług hotelarskich

29.05.2015 - wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu istniejących instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby chłodzenia Dużej sceny oraz foyer Dużej sceny w Teatrze Dramatycznym przy pl. Defilad 1 w Warszawie

28.04.2015 - wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie łazienek D i M dla widzów na kondygnacji III budynku

20.01.2015 - Świadczenie usług hotelarskich

15.05.2014 - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie dwóch łazienek.

25.02.2014 - Świadczenie usług hotelarskich

27.08.2013 - wykonywanie stałych usług porządkowych dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy w obiekcie Sceny na Woli im. Tadeusza Łomnickiego

20.08.2013 - świadczenie usług poligraficznych

04.06.2013 - wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie foyer małej sceny.

01.03.2013 - Świadczenie usług hotelarskich

22.02.2013 - Świadczenie usług hotelarskich


spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa