Czytania

CzytaniaCzytanie aktorskie jest bardzo rozpowszechnionym obecnie sposobem na prezentowanie tekstu dramatycznego. Taka forma przedstawienia dramatu w Laboratorium Dramatu pełni jednak nie tylko funkcję promocyjną, ale przede wszystkim dydaktyczną. Od początku istnienia Laboratorium odbywają się w nim czytania nowych dramatów i robocze dyskusje nad nimi.

W rozmowach tych obowiązuje zasada „open source”, czyli otwarcia źródeł, polegająca na włączeniu innych oprócz autora osób w proces analizy tekstu – tak jak to ma miejsce w technologii informatycznej, gdzie wspólny namysł nad programem przynosi najlepsze efekty. Ta metoda to jednak nie tylko nawiązanie do najnowszych zdobyczy ludzkiej myśli technicznej, ale też kontynuacja długiej tradycji humanistycznej, a w szczególności teatralnej. To również nawiązanie do czasów, gdy autor był częścią zespołu teatralnego i jako taki czerpał swoje inspiracje nie w oderwaniu od sceny, ale w ścisłym z nią związku. Ten model, realizowany w teatrze szekspirowskim czy w teatrze hiszpańskim Złotego Wieku, przyniósł efekty, które zaowocowały intensywnym rozwojem dramaturgii. Taki sam jest cel tych działań w Laboratorium Dramatu: włączenie autora w organizm teatru dla stymulacji rozwoju dramatu.

Z czasem Laboratorium poszerzyło zakres czytanych tekstów o tzw. klasykę współczesności. Po prezentacji zapomnianej dramaturgii polskiej i obcej przyszedł czas na namysł nad antyczną tragedią grecką, Biblią i starożytnym dramatem indyjskim. Tego typu konfrontacja z przeszłością i sprawdzanie jej aktualności ma istotne znaczenie edukacyjne zarówno dla osób, które będą chciały zajmować się teatrem jak i dla tych, którzy szukają w nim tylko inspiracji intelektualnej. Laboratorium Dramatu kontynuuje też czytania nowego dramatu podczas czytań zamkniętych i otwartych.

Czytania aktorskie, podobnie jak proponowane przez Laboratorium Dramatu wykłady, adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców: publiczności teatralnej, osób zainteresowanych współczesną kulturą, studentów kierunków artystycznych i humanistycznych, środowiska artystycznego i naukowego. Czytania odbywają się według ustalonej formuły – zawsze w poniedziałek, o godz. 19.00 rozpoczynają się krótkim wstępem dotyczącym sztuki i autora. Po tym wprowadzeniu aktorzy czytają tekst utworu. Po czytaniu następuje dyskusja z udziałem zaproszonego eksperta.

Cykle czytań w Laboratorium Dramatu:

Lektury Lektora

Stwarzanie światów

Potępieni za wiarę

Triduum hiszpańskie

Toksyczna rodzina antyczna

Ogród Księgi

Wokół Ognia

Zapomniane w baśni

Maska Jezus


spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa