Idea transformacji osobowości w alchemii w świetle psychologii analitycznej Junga

wykład Andrzeja KuźmickiegoPrzerzucony przez Junga pomost pomiędzy psychologią i alchemią do dziś wzbudza wiele kontrowersji tak wśród psychologów, jak i osób niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną badań psychologicznych. A jednak koncepcja Junga wciąż broni się i jest szeroko stosowana jako narzędzie analizy i rozumienia natury umysłu człowieka. Jungowski model człowieka wydaje się w tajemniczy sposób adekwatny, ważny i wartościowy, a z drugiej strony niektóre jego elementy są trudne do dokładniejszego wyjaśnienia. Wynika to m.in. z faktu, że Jung odwoływał się do wizji człowieka przynależnych do tak odrębnych dziedzin, jak psychologia, religia, metafizyka czy szerzej filozofia. W wykładzie akcent zostanie położony na rozumienie dynamiki oraz natury procesu przemiany psychicznej. Autor opisze etapy przemiany psychicznej i jej końcowy efekt oraz szerszy kontekst myślenia Junga o procesach opisywanych przez alchemię. Odpowie na pytania: Dlaczego Jung zbliżył się do alchemii? Jaka w rozumieniu Junga jest natura umysłu człowieka rozumianego alchemicznie? Taka wspólna podróż umożliwi rozświetlenie Jungowskiej koncepcji psychicznej natury człowieka wraz z kryjącymi się u jej podstaw wizjami oraz pojęciami. / A. Kuźmicki/

Dr Andrzej Kuźmicki - redaktor naczelny Polskiego Portalu Psychologii Analitycznej C.G. Junga (www.jungpoland.org), psycholog analityczny, filozof, członek International Association for Jungian Studies i Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą, autor szeregu publikacji z dziedziny myśli Jungowskiej, w tym książki „Symbolika Jaźni. Archetyp Jaźni i symbolika przemiany psychicznej” (ENETEIA, 2008). W świetle jego zainteresowań leżą obok psychoanalizy, psychologii analitycznej Carla Gustava Junga, także zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej epistemologii, badania nad możliwościami i kierunkiem rozwoju człowieka oraz studia nad fenomenem świadomości.
.
Cykl wykładów „Psychologia fatum” stanowi próbę pokazania związków między psychiką a kulturą. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele różnych dziedzin będą pytać, dlaczego człowiek jest równocześnie zdolny do naśladowania Stwórcy i utożsamiania się z demonami. Po każdym wykładzie odbędzie się dyskusja. Wykłady będą odbywać się w jeden poniedziałek w miesiącu.

Program cyklu wykładów opracował dr Zenon Waldemar Dudek, redaktor naczelny pisma „ALBO albo” poświęconego psychologii głębi i psychologii kultury.

Wykład odbył się 7 marca 2011r.

Organizacja w ramach projektu "Źródła w Laboratorium Dramatu" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

.


spoty

 

unia


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa