Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Dyrekcja

 • Monika Strzępka

  Dyrektorka Naczelna i Artystyczna
 • Agata Adamiecka-Sitek

  Pełnomocniczka dyrektorki ds. transformacji instytucji
 • Monika Dziekan

  Pełnomocniczka dyrektorki ds. organizacyjno-finansowych
 • Mariusz Guglas

  Zastępca dyrektorki ds. technicznych

  Absolwent Politechniki Zielonogórskiej na kierunku Zarządzania w Kulturze. Przez ponad dwadzieścia lat jest związany z techniką teatralną. Pracował w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, TR Warszawa i obecnie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Nadzorował pod względem technicznym, produkcję ok. 200 przedstawień. Wielokrotnie przygotowywał, pod względem technicznym festiwale teatralne: Warszawskie Spotkania Teatralne, Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Teatru Rosyjskiego „Da!Da!Da!”.
 • Robert Jaworski

  Główny księgowy   
 • Małgorzata Gurdziel

  Pełnomocnik dyrektora ds. finansów
  (urlop)


  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: specjalizacja Finanse publiczne, studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Public Relations oraz Prawa, Bioetyki i Socjologii. Wśród wielu szkoleń ukończyła m.in.: kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych, kurs zarządzania personelem „Human Resource Management”, kurs na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Od 2006 rok związana zawodowo z teatrem Tadeusza Słobodzianka, najpierw z Towarzystwem Autorów Teatralnych pełniąc funkcje Dyrektora Biura, a od 2010 roku z Fundacją Sztuka Dialogu i Teatrem Dramatycznym. Odpowiadała za wszystkie sprawy finansowe i formalno-prawne związane z prowadzeniem działalności pożytku publicznego i działalności kulturalnej. Pozyskiwała dotacje oraz rozliczała zobowiązania teatrów. Negocjowała i przygotowywała umowy, konsultowała najlepsze rozwiązania finansowe i formalno-prawne przy bieżącym zarządzaniu teatrem, a także przy planowaniu strategicznym. Od 2010 roku pełni funkcje zarządcze w publicznych instytucjach kultury, jako: Zastępca Dyrektora Teatru Na Woli im. T. Łomnickiego odpowiadając za Finanse, HR, Marketing, Sprzedaż, Infrastrukturę, Dział Prawny i IT,  od 2013 jako Pełnomocnik Dyrektora Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy odpowiadając za Finanse, HR, Infrastrukturę, Dział Prawny i IT, a od 2018 roku jako Pełnomocnik Dyrektora ds. finansów. W latach 2016-2018 we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy tworzy, a następnie nadzoruje z ramienia TD wdrożenie projektu „Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.